Již nyní se můžete hlásit do jednoleté pomaturitní jazykové školy, která je zařazena do vyhlášky MŠMT ČR
(status studenta pro letošní maturanty).


Studium je otevřeno již 21. rokem

JEDNOLETÁ POMATURITNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA
Angličtina nebo němčina pro pokročilé i začátečníky

Studium je určeno nejen letošním maturantům, přihlásit se mohou všichni, kteří chtějí zdokonalit svoje znalosti
nebo začít se studiem od začátku.
Studenti jsou zařazení do skupin na základě svých vstupních znalostí.

Každoročně otevíráme několik tříd s rozdílnou úrovní.

Více informací získáte osobně v kanceláři školy
nebo na tel. čísle 518 352 634

***

Přijímáme přihlášky na jarní termín
do rekvalifikačního kurzu Účetnictví s akreditací MŠMT

Kurz účetnictví pro začátečníky i mírně pokročilé je vhodný pro všechny zájemce, kteří se chtějí profesně věnovat vedení účetnictví.

Zahájení kurzu: 26. dubna 2017

a do kvalifikačního kurzu Mzdová účetní v kostce

Účastníci kurzu se seznámí s komplexní mzdovou problematikou
ve vazbě na veškeré právní předpisy s touto problematikou související.
Kurz je vhodný jak pro, tak pro mírně pokročilé.

Zahájení kurzu: květen 2017

***

Informace o jednotlivých kurzech poskytne kancelář školy:
Akademie J. A. Komenského, Dukelských hrdinů 1, 3.patro, Hodonín
e-mail: ajak@ajak-hodonin.cz
telefon: 518 352 634, 518 353 893