Intenzivní letní jazykové kurzy

Aj * Nj * Fj * Rj

Již několikátým rokem nabízíme letní opakovací intenzivní jazykové kurzy nejen pro dospělé, ale i pro děti v týdenních blocích.

Letní kurzy jsou zaměřeny na prohloubení komunikačních dovedností na několika úrovních.

Výuka probíhá v malých skupinkách studentů ve vybavených učebnách Akademie J. A. Komenského v Hodoníně,Dukelských hrdinů 1, která sídlí v centru města (naproti autobusového nádraží).

INTENZIVNÍ TÝDENNÍ KURZY
Týdenní kurzy probíhají po - pá (3 vyučovací hodiny denně).
Dopolední kurz 8,30 - 11,45 hod.
Odpolední kurz 16,00 - 19,15 hod.


Při obsazení jednoho či více kurzů kolektivem z jedné firmy - cena dohodou.

Individuální výuka - čas, intenzita i cena dle osobní dohody