Jazykové kurzy pro veřejnost

ANGLIČTINA * NĚMČINA * FRANCOUZŠTINA
RUŠTINA * ITALŠTINA * ŠPANĚLŠTINA * ČEŠTINA pro cizince


Kurzy jsou určeny pro všechny zájemce o jazykové vzdělávání, kteří se chtějí naučit cizí jazyk. Jednotliví uchazeči se řadí do kurzu podle vstupních znalostí. Uchazeč si může zvolit jazyk na základě svých preferencí.

Vyučujeme všechny stupně pokročilosti
v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách
1x 2 vyučovací hodiny nebo 1x 60 minut týdně
(jinak dle osobní domluvy)
Individuální výuka
Přípravné kurzy ke složení jazykových zkoušek
Krátkodobé jazykové kurzy pro určitý typ zkoušky
Odborně zaměřené kurzy

Přihlášky jsou přijímány průběžně.
Do kurzu lze přistoupit kdykoliv v průběhu školního roku, je-li v kurzu volné místo.
Cena kurzu je ponížena poměrnou částí.

Informace o aktuálních kurzech a termínech zahájení získáte telefonicky,
e-mailem nebo osobně (viz Kontakty).


* * *

Jazykové kurzy pro firmy

Kurzy jsou pro jednotlivé podniky a instituce, které chtějí výuku cizího jazyka přizpůsobit individuálním podmínkám.

Nabízíme studium těchto jazyků: angličtina, němčina, ruština, francouzština a v neposlední řadě také češtinu pro cizince.

Výuka probíhá v malých skupinách nebo individuálně na pracovišti klienta nebo v našich učebnách. Kurz je organizován na základě dosavadních znalostí klienta podle individuálních plánů odpovídajících potřebám klienta.

Pro další informace nás kontaktujte telefonicky, e-mailem nebo osobně
(viz Kontakty).