Jazykové kurzy pro děti

ANGLIČTINA * NĚMČINA * RUŠTINA
FRANCOUZŠTINA * ŠPANĚLŠTINA
*Angličtina s rodilou mluvčí*


Pro děti ve věku 12 - 15 let.
Vyuka probíhá 1x týdně v odpoledních hodinách v učebnách Akademie, děti jsou zařazeny do jednotlivých věkových skupin a znalostních úrovní.

Kurz mohou navštěvovat jak děti, které se s cizím jazykem teprve poprvé seznamují, tak i školáci, kteří se cizímu jazyku již učí na základní škole a pro které kurz může sloužit jako opakování, doplnění nebo rozšíření jejich znalostí.