Jednoleté pomaturitní jazykové studium

Charakteristika studia
Intenzivní prezenční studium angličtiny nebo němčiny v rozsahu jednoho školního roku umožňuje praktické zvládnutí cizího jazyka.
Ke studiu se mohou přihlásit především absolventi středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku v kalendářním roce, v němž zahajují jednoleté pomaturitní jazykové studium. Tito studenti jsou chápáni jako řádně studující, stát na základě novely vyhlášky č. 322/2005 Sb. za ně uhradí přídavky na děti, úlevy na daních rodičů, dopravné, sociální pojištění atd. Ostatní zájemci se mohou přihlásti též, ovšem bez zmíněných sociálních výhod. Studium je zvlášť výhodné pro studenty, kteří nebyli v prvním roce přijati na VŠ a hodlají se o přijetí ucházet znovu v příštím roce. Během jednoletého pomaturitního studia získají jazykové dovednosti a doklady o jazykovém vzdělání, které jim usnadní vysokoškolské studium a mimořádně zlepší vyhlídky na další uplatnění. Absolventům jednoletého pomaturitního studia, kteří nehodlají studovat VŠ, studium umožní snadněji získat zaměstnání, případně se uplatnit v zahraničí.

Obsah studia
Studium cizího jazyka podle kvalitních našich i zahraničních učebnic s českými příp. zahraničními učiteli. Obsahem studia je jazyk v celé šíři gramatiky, maximální slovní zásoby, fonetiky a praktických konverzačních dovedností. Součástí studia je pravidelné používání audiovizuální techniky.

Rozsah studia
1 školní rok, tj. 4 vyučovací hodiny denně (dopolední výuka).
Výuka probíhá pondělí až pátek, každý den čtyři vyučovací hodiny mimo prázdniny stanovené MŠMT ČR.

Způsob ukončení studia
Podle průběžné klasifikace získají absolventi Osvědčení Akademie J. A. Komenského na základě oprávnění, které vydalo MŠMT ČR.
Zájemci se mohou navíc v Akademii přihlásit ke zkouškám k získání Eurocertifikátů TELC, k certifikátům Universty of Cambridge a Goethe Institutu a na státní jazykovou zkoušku.

Přijímací zkoušky
Stejně jako v minulých letech, ani v letošním roce posluchači nebudou skládat příjímací zkoušky. Zařazení posluchačů s odpovídající úrovní znalostí je provedeno na základě úvodního rozřazovacího testu.

Způsob přihlášení
Vyplňte, prosím, co nejdříve přihlášku (ke stažení zde) a zašlete na naši adresu. Vaše přihláška je považována za závaznou teprve po podpisu smlouvy a úhradě školného.
Podání přihlášky od dubna do srpna (do naplnění kapacity). V odůvodněných případech lze nastoupit i v průběho školního roku.

Cena studia
Cena studia je 24 900,- Kč na školní rok. Ve výjimečných případech a na základě písemné žádosti umožňujeme čtvrtletní splátky a to bez navýšení roční ceny školného. Registrační poplatek činí 200,- Kč (včetně rozřazovacího testu).

Doplňkové studium
Nabízíme možnost studia dalšího cizího jazyka nebo účetnictví, ekonomiky,...
a to v odpoledních nebo večerních kurzech za zvýhodněnou cenu - se slevou 30%!

Zdarma nepřetržitý přístup na internet.

Další informace Vám rádi sdělíme na studijním oddělení školy (viz Kontakty).