Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), bude společnost Akademie Jana Amose Komenského, z.s. – oblast Hodonín, se sídlem tř. Dukelských hrdinů 3653/1, Hodonín, IČ: 00431338  zapsaná ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou  L 11977, vedenou u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Správce“), zpracovávala mé osobní údaje obsažené v přihlášce za účelem mé evidence a podkladů pro osvědčení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10let.

  2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Akademie Jana Amose Komenského, z.s. – oblast Hodonín.

  3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpět