Přípravné kurzy

Přijímačky nanečisto na SŠ
Kurz je určen pro žáky 9. tříd, kteří se hlásí na střední školu. Náplň učiva je vybrána z nejdůležitějších kapitol jazyka českého a matematiky, obohacena o příklady z přijímacích zkoušek minulých let.

Přípravka na přijímačky na vysoké školy
Celoroční přípravné kurzy, individální příprava matematika, fyzika,biologie, český jazyk, dějiny, filozofie, ...

Přípravné kurzy k jazykovým zkouškám
Jsou určeny pro všechny zájemce, kteří mají zájem dokonale zvládnout cizí jazyk a získat mezinárodní certifikát nebo státní jazykovou zkoušku.